CH-palu

Gita alpinistica sulle tre cime del Palu' in una splendida giornata estiva.
Panorami mozzafiato! Creste e pietre a volontà
 • PizPalu-003-PizPalu-006 Projection: Cylindrical (1) FOV: 162 x 68 Ev: 13.59
 • PizPalu-000
 • PizPalu-002
 • PizPalu-003
 • PizPalu-004
 • PizPalu-005
 • PizPalu-006
 • PizPalu-006a Projection: Cylindrical (1) FOV: 108 x 68 Ev: 13.60
 • PizPalu-006b Projection: Cylindrical (1) FOV: 108 x 68 Ev: 13.60
 • PizPalu-007
 • PizPalu-008
 • PizPalu-009
 • PizPalu-010
 • PizPalu-011
 • PizPalu-012
 • PizPalu-013
 • PizPalu-014
 • PizPalu-015
 • PizPalu-016
 • PizPalu-017
 • PizPalu-018
 • PizPalu-019
 • PizPalu-020
 • PizPalu-021
 • PizPalu-022
 • PizPalu-023
 • PizPalu-024
 • PizPalu-025
 • PizPalu-026
 • PizPalu-027
 • PizPalu-028
 • PizPalu-029
 • PizPalu-030
 • PizPalu-031
 • PizPalu-032
 • PizPalu-033
 • PizPalu-034
 • PizPalu-035
 • PizPalu-036
 • PizPalu-037
 • PizPalu-038
 • PizPalu-039
 • PizPalu-040
 • PizPalu-041
 • PizPalu-042
 • PizPalu-043
 • PizPalu-044
 • PizPalu-045
 • PizPalu-046
 • PizPalu-047
 • PizPalu-048
 • PizPalu-049
 • PizPalu-050
 • PizPalu-051
 • PizPalu-052
 • PizPalu-053
 • PizPalu-054
 • PizPalu-055
 • PizPalu-056
 • PizPalu-057
 • PizPalu-058
 • PizPalu-059
 • PizPalu-060
 • PizPalu-060a
 • PizPalu-061
 • PizPalu-062
 • PizPalu-063
 • PizPalu-064
 • PizPalu-065
 • PizPalu-066
 • PizPalu-067
 • PizPalu-068
 • PizPalu-069
 • PizPalu-070
 • PizPalu-071
 • PizPalu-072
 • PizPalu-073
 • PizPalu-074
 • PizPalu-075
 • PizPalu-076
 • PizPalu-077
 • PizPalu-078
 • PizPalu-079
 • PizPalu-080
 • PizPalu-081
 • PizPalu-082
 • PizPalu-083
 • PizPalu-084
 • PizPalu-085
 • PizPalu-086
 • PizPalu-087
 • PizPalu-088
 • PizPalu-089
 • PizPalu-090
 • PizPalu-091
 • PizPalu-092
 • PizPalu-093
 • PizPalu-094
 • PizPalu-095
 • PizPalu-096
 • PizPalu-097
 • PizPalu-098
 • PizPalu-099
 • PizPalu-100
 • PizPalu-101
 • PizPalu-102
 • PizPalu-103
 • PizPalu-104
 • PizPalu-105
 • PizPalu-106
 • PizPalu-107
 • PizPalu-108
 • PizPalu-109
 • PizPalu-110
 • PizPalu-111
 • PizPalu-112
 • PizPalu-113
 • PizPalu-114
 • PizPalu-115
 • PizPalu-116
 • PizPalu-116a
 • PizPalu-117
 • PizPalu-118
 • PizPalu-119
 • PizPalu-120
 • PizPalu-121
 • PizPalu-123
 • PizPalu-125
 • PizPalu-126
 • PizPalu-127
 • PizPalu-128
 • PizPalu-129
 • PizPalu-130
 • PizPalu-131
 • PizPalu-132
 • PizPalu-133
 • PizPalu-134
 • PizPalu-135
 • PizPalu-136
 • PizPalu-137
 • PizPalu-138
 • PizPalu-139
 • PizPalu-140
 • PizPalu-141
 • PizPalu-142
 • PizPalu-143
 • PizPalu-144
 • PizPalu-145
 • PizPalu-146
 • PizPalu-147
 • PizPalu-148
 • PizPalu-149
 • PizPalu-150
 • PizPalu-151
 • PizPalu-152
 • PizPalu-153
 • PizPalu-154
 • PizPalu-155
 • PizPalu-156
 • PizPalu-157
 • PizPalu-158
 • PizPalu-159
 • PizPalu-160
 • PizPalu-161
 • PizPalu-162
 • PizPalu-163
 • PizPalu-164
 • PizPalu-165
 • PizPalu-166
 • PizPalu-167
 • PizPalu-168
 • PizPalu-169
 • PizPalu-170
 • PizPalu-171
 • PizPalu-173
 • PizPalu-174
 • PizPalu-175
 • PizPalu-177
 • PizPalu-178
 • PizPalu-179
 • PizPalu-180
 • PizPalu-181
 • PizPalu-182
 • PizPalu-183
 • PizPalu-184
 • PizPalu-185
 • PizPalu-186
 • PizPalu-187
 • PizPalu-188
 • PizPalu-189
 • PizPalu-190
 • PizPalu-191
 • PizPalu-192
 • PizPalu-193
 • PizPalu-194
 • PizPalu-195
 • PizPalu-196
 • PizPalu-197
 • PizPalu-198
 • PizPalu-199